Välkommen till årsmötet på lördag den 17/10 i Sjöfartsmuseets lokal vid norra kajen klockan 11.00. Detta för att lokalen är större och vi kan sprida ut oss med om det skulle behövas. Kallelsen har gått ut via brev till alla medlemmar i god tid.

Dela denna nyhet