Adress

Bergkvara Båtklubb
Dalskärsvägen 4
385 40 Bergkvara

E-post: klubbhuset@bergkvarabatklubb.se
Bankgiro: 302-6911

OBS! Vårt PG upphör (2019-12-31)

Mailutskick

Håll dig uppdaterad och skriv in dig på vårt nyhetsbrev. Vi skickar ut det spontant vid händelser, inbjudningar eller bara för kort allmän information kring vad som sker i och runt Båtklubben.

Skriv in din e-post för utskicket här:

Kontaktformulär