Styrelse

Styrelsen för 2023 består av följande personer.

Namn Funktion Telefon
Caroline Rooth Ordförande 070-990 04 30
Urban Sjöholm Ledamot / sekreterare 070-824 99 99
Kjell Rooth Ledamot 070-672 92 78
Jonas Johansson Ledamot 072-713 52 52
CG Hagelberg Suppleant /kassör 070-511 01 45
Filip Harrysson Suppleant
John Rooth Suppleant

info@bergkvarabatklubb.se

Styrelse

Styrelsen för 2023 består av följande personer.

Caroline Rooth
Ordförande

Urban Sjöholm
Ledamot / sekreterare

Kjell Rooth
Ledamot
0486-215 89, 070-672 92 78

Jonas Johansson
Ledamot

CG Hagelberg
Suppleant / kassör

John Rooth
Suppleant

Filip Harryson
Suppleant

Funktionärer

Våra funktionärer får föreningen att fungera!

Namn Funktion Telefon
Caroline Rooth Aktivitetskommittén 070-990 04 30
Connie Olsson Kölbåtsektion 0486-222 66, 070-826 99 91
Lennart Karlsson Kölbåtsektion 0486-203 07, 070-649 95 01
Caroline Rooth Jollesektion 070-990 04 30
Kjell Rooth Jollesektion 0486-215 89, 070-672 92 78
Hans-Ivar Lundström Jollesektion
Lennart Dreier Jollesektion
Lennart Karlsson Jollesektion 0486-203 07, 070-649 95 01
Mats Bonnier Båtansvarig 0486-209 13, 070-363 09 13
Björn Karlsson Båtansvarig 0486-209 69, 073-356 43 58
Jonas Johansson IT-ansvarig 072-713 52 52
 Jonas Andersen Utprickningskommitté
Sammankallande
 070-920 25 17
Jan Hagelin Utprickningskommitté
Mattias Rubin Utprickningskommitté
Martin Andersson Utprickningskommitté 070-642 90 79
Nina Rooth Utprickningskommitté 0486-206 06, 070-990 04 30
Kjell Rooth Hamnansvarig, båtplatser 0486-215 89, 070-672 92 78

Funktionärer

Våra funktionärer får föreningen att fungera!

Sofie Holgersson
Aktivitetskommittén

Caroline Rooth
Aktivitetskommittén
070-990 04 30

Connie Olsson
Kölbåtsektion
0486-222 66, 070-826 99 91

Lennart Karlsson
Kölbåtsektion
0486-203 07, 070-649 95 01

Caroline Rooth
Jollesektion
070-990 04 30

Kjell Rooth
Jollesektion
0486-215 89, 070-672 92 78

Lars Malmqvist
Jollesektion
073-416 09 50

Hans-Ivar Lundström
Jollesektion

Lennart Dreier
Jollesektion

Lennart Karlsson
Jollesektion
0486-203 07, 070-649 95 01

Jonas Johansson
IT-ansvarig
072-713 52 52

Jonas Andersen
Utprickningskommitté sammankallande
070-920 25 17

Mattias Rubin
Utprickningskommitté

Martin Andersson
Utprickningskommitté
070-642 90 79

Kjell Rooth
Hamnansvarig, båtplatser
0486-215 89, 070-672 92 78