Styrelse

Styrelsen för 2023 består av följande personer.

Namn Funktion Telefon
Caroline Rooth Ordförande 070-990 04 30
Urban Sjöholm Ledamot / sekreterare 070-824 99 99
Kjell Rooth Ledamot 070-672 92 78
Jonas Johansson Ledamot 072-713 52 52
CG Hagelberg Ledamot /kassör 070-511 01 45
Filip Harrysson Suppleant
John Rooth Suppleant

info@bergkvarabatklubb.se

Styrelse

Styrelsen för 2023 består av följande personer.

Caroline Rooth
Ordförande

Urban Sjöholm
Ledamot / sekreterare

Kjell Rooth
Ledamot

Jonas Johansson
Ledamot

CG Hagelberg
Ledamot / kassör

John Rooth
Suppleant

Filip Harryson
Suppleant

Funktionärer

Våra funktionärer får föreningen att fungera!

Namn Funktion Telefon
Caroline Rooth Aktivitetskommittén 070-990 04 30
Lennart Karlsson Kölbåtsektion 0486-203 07, 070-649 95 01
John Rooth Jollesektion 070-910 04 64
Jonas Johansson IT-ansvarig 072-713 52 52
Martin Andersson Utprickningskommitté 070-642 90 79
Kjell Rooth Hamnansvarig, båtplatser 070-672 92 78

Funktionärer

Våra funktionärer får föreningen att fungera!

Caroline Rooth
Aktivitetskommittén
070-990 04 30

Connie Olsson
Kölbåtsektion
0486-222 66, 070-826 99 91

Lennart Karlsson
Kölbåtsektion
0486-203 07, 070-649 95 01

John Rooth
Jollesektion
070-910 04 64

Jonas Johansson
IT-ansvarig
072-713 52 52

Kjell Rooth

Hamnansvarig, båtplatser
0486-215 89, 070-672 92 78