Anor från 1905

Det är belagt att klubben fanns 1905, men hette då Bergkvara Segel Sällskap. På 50-talet var det en Motorbåtsklubb. Verksamheten i klubben har legat nere i perioder från slutet av 50-talet fram till 1970 då den startades upp igen.

Varje höst – vår håller vi navigationskurser med examen för förarintyg och kustskepparen.

Varje sommar kör vi de populära jolleseglarkurserna, där barnen får lära sig grundläggande sjövett och att segla optimistjolle. De kan fortsätta upp i Trissjolle och vidare i våra två spriseglare.

Vi anordnar även nybörjarkurser i segling för vuxna.

Vi ombesörjer utprickningen av inomskärsleden till Djursvik och Örarevet. På Örarevet ordnar vi så att det finns en flytbrygga att lägga till vid och i närheten finns det grillplats.

Bergkvara Båtklubb
Bergkvara Båtklubb

En aktiv båtklubb

Vi anordnar klubbmästerskapsseglingar för både sprisegel- och kölbåtar.

Varje år anordnar vi några olika eskaderturer, då vi gemensamt sticker iväg en natt eller två och njuter av sommaren när den är som bäst.

Vid sjösättning och upptagning serveras fika eller varm ärtsoppa i klubbhuset.

Vi arbetar även med att utvidga samarbetet med de andra båtklubbarna i södra Kalmarsund.

Vi städar och håller efter området kring båtklubben och även ute på Stenskär. Detta bidrar till att ge kommuninvånarna och turisterna ett gott första intryck när de närmar sig hamnen och Dalskär.

“Vi är en drivande del i arbetet med att se till att vår kust bevaras och tas hand om på ett sätt som gör att vi kan nyttja den. Samtidigt arbetar vi för att alla lämnar över den till kommande generationer så att även de kan använda och njuta av den.”
// Bergkvara Båtklubb