Behöver du hyra en lokal?

I så fall har vi lösningen för dig. Hyr vår klubblokal, den passar utmärkt till konferenser, kurser med mera. Lokalen är utrustad med kyl, frys och servis för 20 personer.

Kontaktperson

För bokning och övrig information kontakta Christer Harryson, telefon 073-027 32 84.

Klicka här för att se aktuell status och tillgänglighet i kalendern.

Dagtid max 4 timmar, därefter 100 kr/timme 500 kr
Kvällstid måndag-torsdag samt söndag kl 15:00-24:00 800 kr
Kvällstid fredag-lördag, samt dag före helgdag 15:00-24:00 1000 kr
Helt dygn kl 12:00-12:00 påföljande dag måndag-torsdag kväll samt söndag kväll 1000 kr
Helt dygn fredag-lördag samt dag före helgdag 2000 kr

Allmänna regler för uthyrning av klubbhuset

 • Privatperson som är minst 26 år och är medlem i Bergkvara Båtklubb eller juridisk person kan hyra klubbhuset kvällstid. Dagtid kan lokalen även hyras av annan än ovan nämnd.
 • Hyresgästen som har bokat klubblokalen ska själv närvara under aktiviteten och ansvara för att lokalen lämnas i städat skick samt även vara närvarande vid eventuell städvisitation. Lokalen får aldrig uthyras i andra hand.
 • Hyresgästen är betalningsansvarig för eventuella skador som hyresgästen orsakar.
 • Detta gäller även när en juridisk person hyr lokalen. Det ska alltid finnas en ansvarig person som är närvarande under aktiviteten.
 • Medlem i Bergkvara Båtklubb och som har varit medlem minst ett år har 30% rabatt på hyreskostnad.
 • Bergkvara Båtklubb förbehåller sig rätten att neka uthyrning, utan att behöva ange anledningen till detta.
 • Styrelsen kan besluta om särskilda uthyrningsregler vid speciella tillfällen.
 • Klubbhuset för inte användas som övernattningslokal.
Hyr Bergkvara Båtklubbs klubblokal

Behöver du hyra en lokal?

I så fall har vi lösningen för dig. Hyr vår klubblokal, den passar utmärkt till fester, konferenser, kurser med mera. Lokalen är utrustad med kyl, frys och servis för 20 personer.

Kontaktperson

För bokning och övrig information kontakta Christer Harryson, telefon 0486-205 84 alternativt 073-027 32 84.

Se tillgängligheten i vår kalender här

Priser

Dagtid max 4 timmar, därefter 100 kr/timme, 500kr
Kvällstid måndag-torsdag samt söndag kl 15:00-24:00, 800kr
Kvällstid fredag-lördag, samt dag före helgdag 15:00-24:00, 1000kr
Helt dygn kl 12:00-12:00 påföljande dag måndag-torsdag kväll samt söndag kväll, 1000kr
Helt dygn fredag-lördag samt dag före helgdag, 2000kr

Allmänna regler för uthyrning av klubbhuset

 • Privatperson som är minst 26 år och är medlem i Bergkvara Båtklubb eller juridisk person kan hyra klubbhuset kvällstid. Dagtid kan lokalen även hyras av annan än ovan nämnd.
 • Hyresgästen som har bokat klubblokalen ska själv närvara under aktiviteten och ansvara för att lokalen lämnas i städat skick samt även vara närvarande vid eventuell städvisitation. Lokalen får aldrig uthyras i andra hand.
 • Hyresgästen är betalningsansvarig för eventuella skador som hyresgästen orsakar.
 • Detta gäller även när en juridisk person hyr lokalen. Det ska alltid finnas en ansvarig person som är närvarande under aktiviteten.
 • Medlem i Bergkvara Båtklubb och som har varit medlem minst ett år har 30% rabatt på hyreskostnad.
 • Bergkvara Båtklubb förbehåller sig rätten att neka uthyrning, utan att behöva ange anledningen till detta.
 • Styrelsen kan besluta om särskilda uthyrningsregler vid speciella tillfällen.
 • Klubbhuset för inte användas som övernattningslokal.