Två beslut tagna i kommunfullmäktige gällande vinteruppställning

Beslut 1:

Till er som haft era båtar uppställda bakom Lindbergs över vintern gäller nu följande:

Enligt beslut i kommunfullmäktige ska fortsättningsvis avgift erläggas för detta med 28kr/kvm säsongen 2022/2023.

Om du fortsatt önskar hyra vinteruppställning på dessa villkor vill vi att du omgående och senast 2022-09-15 bekräftar detta genom mail till cg.hagelberg@telia.com. I annat fall kommer platsen att erbjudas annan båtägare.

Beslut 2:

Det är heller ej tillåtet att ha sin båt på hamnplanen den här vintern.

Dela denna nyhet