Skum

Skum

Byggd av ”Pelle Fräsare” år 1914. Renoverad och vårdad av Kjell Rooth sedan 1974.

Fakta om Skum

Loa 6,20 m
Lvl 5,46 m
Bredd 1,87 m
Vikt 910 kg
Segelarea 23,95 m²
Storsegel 16,10 m²
Försegel 7,84 m²
Mätetal 3,23

Historik

”Skum” byggdes av Per August Nilsson vanligtvis kallad Pelle Fräsare. Han var född 1843 i Igelösa och arbetade som timmerman vid Ekenäs varv. Omkring 1890 flyttade han till Kalmar för att söka arbete vid Kalmar Varv. Där slog han sig ner på Laboratorieholmen mellan Kvarnholmen och Varvsholmen. Där bor han och har sin verkstad, till sin hjälp har han sin äldste son Hjalmar. Tillsammans börjar de nu bygga mindre klinkbyggda båtar. Snart får de beställningar från lotsarna i staden att bygga båtar efter Kruss Nisses engelska förebild.

Omkring 1910 återvänder Pelle fräsare till Igelösa där han bygger en ny och större verkstad på sin tomt och fortsätter att bygga de nu så populära lotsbåtarna. År 1914 så bygger Pelle fräsare de två sista ”äkta” lotsbåtarna. Den ena fick namnet Kristina och den andre Kristoffer. Den sistnämnda beställdes av lotsen Knut Lindhe i Kalmar. Det är denna båt som senare dyker upp under namnet ”Skum”.